Katedra Archidiecezji Wrocławskiej
p.w. św. Jana Chrzciciela

Katedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

 


Godziny Mszy Św.

niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.30, 18.30
dni powszednie: 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 18.30

Adres
pl. Katedralny 18
50-329 Wrocław
tel: 071/322-25-74

e-mail: katedra@archidiecezja.wroc.pl
www: katedra.archidiecezja.wroc.pl

 

 galeria zdjęć kościoła (31 zdjęć) >

zobacz lokalizację na mapie >


Pokaż Kościoły Wrocławia na większej mapie

Proboszcz: Ks. lic. Adam DRWIĘGA Protonotariusz Apostolski, Prepozyt Kap. Koleg. - ust. 1985
Wikariusz: Ks. lic. Zbigniew ORDA - ust. 2000
Ks. mgr Tomasz CZABATOR - ust. 2005
Ks. mgr Arkadiusz KRZIŻOK - ust. 2006
Ks. mgr Rafał CYFKA - ust. 2007
Ks. mgr Krzysztof TOMCZAK - ust. 2007
Kościół pomocniczy: p.w. św. Idziego
Kościół rektoralny: p.w. św. Piotra i Pawła
Kaplica mszalna: Rezydencja Arcybiskupów Wrocławskich; Rezydencja J. E. Ks. Bpa Edwarda Janiaka; Rezydencja J. E. Ks. Bpa Józefa Pazdura; Kuria Metropolitalna Wrocławska; Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne; Papieski Wydział Teologiczny; Dom Księży Emerytów, p.w. Chrystusa Króla; Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, p.w. św. Jadwigi Śląskiej
Kaplica zakonna: Sióstr Bożego Serca Jezusa, p.w. św. Franciszka Ksawerego; Sióstr Elżbietanek, p.w. św. Józefa; Sióstr Elżbietanek, p.w. Matki Bożej Częstochowskiej; Sióstr Jadwiżanek; Sióstr Jadwiżanek, p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP; Sióstr Nazaretanek; Sióstr Maryi Niepokalanej; Sióstr Zmartwychwstanek, p.w. Chrystusa Zmartwychwstałego; Sióstr Magdalenek, p.w. Miłosierdzia Bożego
Kaplica szpitalna: Szpital św. Józefa
Kaplica cmentarna: kaplica cmentarna
Odpust: 24 czerwca
Nabożeństwo
40-godzinne:
przed Środą Popielcową
Wieczysta Adoracja: 1 stycznia
Opieka duszpasterska: Szpital Akademicki, Szpital św. Józefa
Wspólnoty i Ruchy:
Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Polska Konfederacja Chrześcijańskich Przedsiębiorców, Duszpasterstwo Rzemieślników, Ruch Domowego Kościoła, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch "Światło-Życie", Eucharystyczny Ruch Młodych, Dzieci Maryi, Lektorzy, Ministranci
Zgromadzenia i zakony:
Siostry Bożego Serca Jezusa,
50-328 Wrocław, ul. Kapitulna 4, tel. (71) 322-80-60;
Siostry Elżbietanki, 50-329 Wrocław, ul. św. Józefa 1/3, tel. (71) 321-28-35;
Siostry Elżbietanki, 50-328 Wrocław, ul. Kanonia 12, tel. (71) 322-17-55;
Siostry Elżbietanki, 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 11;
Siostry Jadwiżanki, 50-329 Wrocław, pl. Katedralny 14, tel. (71) 321-41-71;
Siostry Jadwiżanki, 50-351 Wrocław, ul. Sępa Szarzyńskiego 29, tel. (71) 322-34-61;
Siostry Magdalenki, 50-328 Wrocław, ul. Katedralna 12, tel. (71) 322-76-32;
Siostry Maryi Niepokalanej, 50-329 Wrocław, ul. Szczytnicka 3/5, tel. (71) 322-44-41;
Siostry Nazaretanki, 50-329 Wrocław, ul. Katedralna 5, tel. (71) 321-22-83, 327-11-37;
Siostry Zmartwychwstanki, 50-329 Wrocław, pl. Katedralny 11/12 m. 12, tel. (71) 322-22-33;
Bracia Serca Jezusowego, 50-329 Wrocław, pl. Katedralny 6, tel. (71) 32-71-182
   
   
 
Ľródło danych: www.archidiecezja.wroc.pl

Katedra św. Jana Chrzciciela

Obecna gotycka budowla poprzedzona została przez trzy wcześniejsze. Pierwsza, wzorowana na architekturze czeskiej, pochodziła prawdopodobnie z lat 983-988.
W 1000 roku, dzięki staraniom Bolesława Chrobrego, erygowano biskupstwo wrocławskie i wtedy też powstaje druga katedra jako budowla przedromańska, trójnawowa, z kryptą sklepioną o czterech filarach i wieżami. Wzniesiona była z kamienia polnego spajanego gliną i przetrwała do lat 1038-1039, kiedy została zniszczona w czasie najazdu księcia czeskiego Brzetysława I. W 1158 roku rozebrano pozostałości zrujnowanej katedry i rozpoczęto budowę nowej, kamiennej świątyni w stylu wczesnoromańskim - trójnawowej, z prezbiterium zamkniętym apsydą, trójnawową sklepioną kryptą (relikty krypty zachowały się pod prezbiterium) oraz dwoma wieżami. Prace trwały 22 lata, a budowlę poświęcił biskup wrocławski Żyrosław II. Z jej portalu zachowały się szczątki figury św. Jana Chrzciciela, przechowywane obecnie w Muzeum Archidiecezjalnym. W 1244 roku, z inicjatywy biskupa Tomasza I, zaczęła się (od części wschodniej) budowa gotyckiej katedry, częściowo na wzór opactw cysterskich. W wieku XIV powstaje część zachodnia katedry - nawa główna i zakrystia. Duży wkład w budowę miał biskup Nankier. w kolejnym wieku postawiono kaplice boczne i wieżę północno-zachodnią z hełmem. Biskup Jan Turzo ufundował w 1517 roku nowy portal zakrystii - jest to pierwsze dzieło renesansu na Dolnym Śląsku. Rok 1540 zaznaczył się tragicznie w dziejach katedry. Pożar zniszczył hełm wieży północnej, wiązania dachowe i dzwony. W 1556 roku hełm został odbudowany już w formie renesansowej, a 24 lata póĽniej identyczny wzniesiono na wieży południowej. W 1633 roku walki z wojskami szwedzkimi i sasko-brandenburskimi zakończyły się pożarem wieży południowej, dachu zakrystii i południowej części katedry. Na szczęście zniszczene elementy udało się odbudować. W roku 1672 powstała kaplica Najświętszego Sakramentu, w latach 1680-1700 kaplica św. Elżbiety, a w latach 1716-1724 kaplica Elektorska Bożego Ciała - wszystkie w stylu barokowym. W czerwcu 1759 roku kolejny pożar strawił hełmy wież z dzwonami, dach nad nawami, zakrystię, mały chór i organy. Odbudowa zniszczeń trwała 150 lat. W latach 1912 i 1926 wzniesiono nowe hełmy. Kiedy biskupstwo wrocławskie w 1930 roku zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa i metropolii, katedra zyskała miano archikatedry. Niestety, rok 1945 był najbardziej tragiczny w dziejach katedry. Aż 70% budowli uległo zniszczeniu, przede wszystkim dachy, hełmy wież, sklepienia nawy głównej, część sklepień naw bocznych, stalle, organy i malowidła. Lata powojenne to odbudowa katedry. Do 1955 roku wstawiono póĽnogotycki ołtarz z Lubina, stalle z kościoła św. Wincentego, zawieszono dzwony z Lubania, osadzono witraż w głównym wschodnim oknie, obraz Matki Bożej (tzw. Madonna Sobieska) z Międzylesia. Ponowne poświęcenie świątyni nastąpiło 29 lipca 1951 roku przez prymasa Stefana Wyszyńskiego. Nowe organy wykonano z piszczałek z organów z Hali Ludowej i z kościoła Gustawa Adolfa na Sępolnie. Mają aż 150 głosów i są największe w Polsce. W kolejnych latach dokonano rekonstrukcji dachów i kaplic. W 1985 roku kardynał Henryk Gulbinowicz zaakceptował projekt hełmów wież zaprojektowanych przez profesora Edmunda Małachowicza i 14 sierpnia 1991 roku hełmy zostały wyniesione na wieże. 31 maja 1997 roku, papież Jan Paweł II koronował obraz "Matki Boskiej Sobieskiej" jako Mater Adorans.
Obecnie katedra jest trójnawową gotycką bazyliką z ambitem, czyli otoczonym obejściem i wieżami.

Ľródło: Zygmunt Antkowiak - "Kościoły Wrocławia", strona katedry