Kościół Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Ducha Świętego

Ducha Świętego

 

Godziny Mszy Św.
niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, 13.00, 14.00 (oprócz wakacji), 15.00 (cmentarz - od Wielkanocy do końca listopada), 16.30 (dworzec PKP), 18.00, 20.00
dni powszednie: 7.00, 7.30, 18.00

Adres
ul. Bardzka 2/4
50-517 Wrocław
tel: 071/782-61-71
e-mail: duchsw@archidiecezja.wroc.pl
www: duchsw.archidiecezja.wroc.pl

 galeria zdjęć kościoła (57 zdjęć) >         galeria zdjęć kaplicy (18 zdjęć) >

     


Pokaż Kościoły Wrocławia na większej mapie

Proboszcz: Ks. mgr Czesław Jan MAZUR Dziekan Kap. Koleg. - ust. 2002
Wikariusz: Ks. mgr Klaudiusz WOLLEK - ust. 2007
Ks. mgr Krzysztof ODZIMEK - ust. 2008
Ks. dr Norbert JERZAK - ust. 2008
Ks. mgr Leszek URBAN - ust. 2009
Kaplica pomocnicza: PKP (obsługuje par. p.w. Ducha Świętego)
Kaplica zakonna: Sióstr Elżbietanek
Kaplica cmentarna: Wrocław, ul. Bardzka 80
Odpust: uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Nabożeństwo
40-godzinne:
przed Niedzielą Palmową
Wieczysta Adoracja: 23 stycznia
Opieka duszpasterska: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11, ul. Kamienna 99/101
Wspólnoty i Ruchy:
Żywy Różaniec, Schola Dziecięca, Schola Młodzieżowa, Eucharystyczny Ruch Młodych, Dzieci Żywego Różańca, Grupa Misyjna Dzieci, Oaza Dzieci Bożych, Kandydaci na Ministrantów, Liturgiczna Służba Ołtarza, Teatr Młodzieżowy, Ruch Światło-Życie, Wspólnota Ognisk Pokutnych, Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, Koło Przyjaciół Radia "Maryja", Rada Parafialna, Caritas Parafialny
Zgromadzenia i zakony:
Siostry Elżbietanki,
50-517 Wrocław,
ul. Bardzka 2/4,
tel. (071)782-60-77
   
   
 
Ľródło danych: www.archidiecezja.wroc.pl

Kościół p.w. Ducha Świętego, w stylu architektury międzywojennej, zbudowano w latach 1927-1929 z inicjatywy kardynała Adolfa Bertrama. W 1945 roku świątynia kilka razy była mocno ostrzelana, także naloty bombowe dosięgły murów kościoła, który został zniszczony aż w 70%. W 1953 r. ks. Dmochowski uzyskał od pozwolenie na odbudowę kościoła i plebanii. Jednak prace nie zostały podjęte w należytym terminie i pozwolenie cofnięto. Kolejne lata starań nie przynosiły żadnego efektu. Dopiero 16 stycznia 1971, dzięki upartym staraniom ks. Stefana Wójcika, Wydział do Spraw Wyzwań dał pozwolenie na budowę kościoła. Projekt architektoniczny świątyni powstał w latach 1972-1973, a budowę rozpoczęto w 1973 roku pod patronatem kardynała Kominka. Już w 1974 r. w dolnym kościele odprawiono pierwszą pasterkę, zaś część górną kościoła udostępniono parafianom pięć lat póĽniej. Lata 1980-1985 przebiegały pod znakiem prac wykończeniowych, kościół wyposażono także w witraże i trzydziestogłosowe organy. Następnie sprawiono konfesjonały, ołtarz soborowy i okazały krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem (dzieło rzeĽbiarza Jerzego Romasza). W podstawę krzyża jest wkomponowana XVI-wieczna, gotycka rzeĽba Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Z tyłu ołtarza widać monumentalną kompozycję malarską profesora Zipsera, zatytułowaną "Rola i działalność Ducha Świętego w Starym i Nowym Testamencie". Symbolika Ducha Świętego pojawia się również w witrażach, największy nad głównym wejściem jest podzielony na siedem okien - tyle, ile darów Ducha Świętego. Podobnie sklepienie ma siedmiokrotny podział, co przypomina gest rozwiniętych skrzydeł.

kaplica pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskieg

 galeria zdjęć kaplicy (18 zdjęć) >

Do parafii Ducha Świętego należy cmentarz przy ul. Bardzkiej 80, który w 1978 roku został wyjęty spod opieki Parafii św. Henryka przy ul. Glinianej i oddany przez kurię arcybiskupią duszpasterstwu parafii Ducha Świętego. W 1980 r. rozpoczęto budowę kaplicy pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, o powierzchni 650 m2. W kaplicy odprawiane są również Msze niedzielne.

Ľródło: strona parafii