Kościół Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Maurycego

 


Godziny Mszy Św.

niedziele:
7.00, 8.30, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 19.00, k. pomoc. pw. Św. Łazarza - 12.00 (dzieci przedszkolne)
dni powszednie: 6.30, 7.00, 8.00, 18.30

Adres
ul. Traugutta 34
50-402 Wrocław
tel: 071 789-93-96
e-mail: swmaurycego@archidiecezja.wroc.pl
www: swmaurycego.archidiecezja.wroc.pl

 galeria zdjęć kościoła (186 zdjęć) >

zobacz lokalizację na mapie >


Pokaż Kościoły Wrocławia na większej mapie

Kaplica zakonna: Sióstr Albertynek, p.w. św. Brata Alberta
Odpust: 22 września
Nabożeństwo 40-godzinne: przed Środą Popielcową
Wieczysta Adoracja: 18 stycznia, 3 września
Opieka duszpasterska: Dom Opieki Społecznej
Wspólnoty i Ruchy: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Zespół Charytatywny, Kościół Domowy, Rycertwo Niepokalanej, Straż Honorowa NSPJ, Grupa Miłosierdzia Bożego, Czciciele Krwi Przenajświętszej, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oaza Młodzieżowa, Oaza Osób Starszych, Eucharystyczny Ruch Młodych, 3 grupy "AA", Lektorzy, Ministranci
Zgromadzenia i zakony: Ojcowie Bonifratrzy,
50-417 Wrocław,
ul. Traugutta 57/59,
tel. (071)344-84-74;
Siostry Albertynki,
50-418 Wrocław,
ul. Traugutta 54,
tel. (071)343-33-10;
Siostry Albertynki,
50-402 Wrocław,
ul. Traugutta 34a,
tel. (071)789-93-96/w. 38
   
 
Ľródło danych: www.archidiecezja.wroc.pl

Historia parafii

W miejscu gdzie stoi obecnie piękny gotycko-pseudobarokowy kościół, już w 1225r. stał mały drewniany kościółek w stylu gotyckim. Przy nim w 1226r. powstała parafia św. Maurycego. Założyli ją tkacze walońscy, którzy przybyli z zachodu, aby uczyć tu na przedmieściu Grodu Wrocławskiego Nowego rzemiosła robienia materiałów. Patrona tutejszego kościoła św. Maurycego przywieĽli ze sobą jako opiekuna ich działalności.

Zaufali jago wstawiennictwu u Boga i już w XIV w. na miejscu drewnianego kościółka zostaje wzniesiona murowana świątynia w stylu gotyckim. W latach 1897-1899 zostaje rozbudowana i powiększona otrzymując kształt obecnej bryły. Dobudowano dwie boczne kaplice i nowe prezbiterium. Z dawnej zakrystii urządzono kaplicę Matki Bożej.

W czasie II wojny światowej zostaje zniszczona w 60 %. Najbardziej ucierpiała wieża kościoła, organy, część ławek, oraz plebania. Odbudowany w latach 1946-67. w tym okresie zrekonstruowano barokowy hełm wieży, wyremontowano i powiększono organy, wykonano nową polichromię. Przy kościele odrestaurowano też pomnik z 1806 r. uczestnika Sejmu Czteroletniego i powstania kościuszkowskiego, gen. Fryderyka Psary-Psarskiego, a także figury św. Jana Nepomucena, Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz Krzyż, a na kościele figury św. Jana Chrzciciela, św. Maurycego i św. Mikołaja. We wnętrzu na szczególną uwagę zasługują rzeĽby Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Maurycego XV w. Z XVIII w. pochodzi ołtarz główny z obrazami św. Maurycego i św. Jadwigi, trzy ołtarze boczne, ambona, rzeĽby św. Wilhelma, św. Antoniego, św. Anny, św. Jana Ewangelisty, św. Jana Nepomucena, św. Józefa, Chrystusa Biczowanego. RzeĽby Chrystusa Króla i epitafium J. Fucha z 1817 r. , a Pieta z 1938 r. 13 lipca 1997 r. katastrofalna powódĽ dokonała w świeżo wyremontowanym i odnowionym kościele dużych zniszczeń, które usunięto w następnych miesiącach. Patrząc z góry na świątynię widzimy krzyż, który gromadzi w swoim wnętrzu jednocześnie około trzech tysięcy wiernych.

Sanktuarium MB Uzdrowienia Chorych
(Kościół pomocniczy pw. Św. Łazarza)

Murowany, wzniesiony w II poł. XIV w., jednonawowy, pełnił funkcję kaplicy w tutejszym szpitalu-leprozorium. PóĽniej zaniedbany, uporządkowany w 1907 r. i odnowiony w 1930 r. W 1945 uległ znacznemu zniszczeniu. Remont kościoła wykonany został w katach 1946-49. we wnętrzu odrestaurowano zabytkowy ołtarz i ustawiono nowy z piaskowca. Odnowiono też figury Najświętszego Serca Jezusowego św. Jana Bożego oraz obraz św. Cecylii z XVII w. Na uwagę zasługuje barokowa rzeĽba Matki Bożej z piaskowca z 1727 r. Po powodzi z 13 lipca 1997 r. Kościół św. Łazarza został wyremontowany.

Ľródło: serwis parafii> link www