Kościół Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

 


Godziny Mszy Św.

niedziele: 7.00, 9.00, 10.00*, 10.30, 12.00, 18.00
dni powszednie: 7.00, 18.00

*Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Trestnie
zobacz galerię kościoła w Trestnie (8 zdjęć) >

Adres
ul. Świątnicka 32
52-018 Wrocław - Księże Małe
tel: 071 343-79-76
e-mail: wroclaw_sscc@poczta.onet.pl
www: wroclaw_sscc.republika.pl

 galeria zdjęć kościoła (14 zdjęć) >


Pokaż Kościoły Wrocławia na większej mapie

Kaplica cmentarna: Wrocław-Księże Małe
Odpust: 24 maja, 8 grudnia
Nabożeństwo 40-godzinne: przed odpustem
Wieczysta Adoracja: 3 grudnia
Opieka duszpasterska: Dom Opieki Społecznej
Wspólnoty i Ruchy: Żywy Różaniec, Zespół Charytatywny "Caritas", Schola Dziecięca "Sercańskie Nutki", Schola Młodzieżowa "Cor apertum", Chór parafialny, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza", Ceremoniarze, Lektorzy, Ministranci
Zgromadzenia i zakony: Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza (OO. Sercanie),
52-018 Wrocław,
ul. Świątnicka 32
   
 
Ľródło danych: www.archidiecezja.wroc.pl

Historia parafii

W południowo - wschodniej części Wrocławia, przy lewym brzegu Odry rozciąga się nizinny teren zwany "Ziemią Księską". Łatwo tu trafić, wystarczy opuścić zatłoczone ulice miasta i ruszyć w kierunku Oławy i Brzegu. Mijając Park Wschodni przywitają nas mieszkalne bloki Osiedla Księże. Po drugiej stronie zauważymy położoną wśród zieleni dumną wieżę parafialnego kościoła p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Kościół zbudowano w 1909 r. na terenie majątku biskupów wrocławskich wg projektu H. von Carlowitza. Od 1915 r. parafialny. Jest to bazylikowa pięcioprzęsłowa budowla neoromańska z cegły i kamienia, o absolutnie zamkniętym prezbiterium i wysokiej wieży od zachodu. Korpus z szeroką nawą środkową przykrytą stropem kasetonowym, elewacje rozczłonkowane zwielokrotnionym motywem wąskich arkad, które nadają budowli wyrazisty charakter. W latach 1964-70 założono nową instalację elektryczną i głośnikową oraz wyremontowano dach. W 1973 r. wprowadzono nową polichromię wnętrza. W latach 80. wybudowano m.in. grotę i ołtarz polowy z krzyżem misyjnym (z kamieni nagrobnych ze zlikwidowanego cmentarza na Mokrym Dworze). Dwa lata póĽniej musiano przeprowadzić remont dachu na kościele i plebanii, zniszczonych przez huragan, który powalił 22 stare drzewa rosnące obok kościoła - dwa z nich runęły na zakrystię. W 1997 r. powódĽ zalała kościół do wys. ponad 2 metry, niszcząc całkowicie wyposażenie zakrystii, ławki konfesjonały i ołtarze. Musiano zakupić nowe meble, wszystkie szaty i paramenty liturgiczne. Do tej pory trwają prace remontowo - konserwatorskie.

Bogata przeszłość tego miejsca przez długie stulecia łączyła mieszkających tu ludzi z parafią p.w. Św. Maurycego erygowaną w XIII wieku. Jednak pod koniec XIX stulecia miejscowi katolicy rozpoczęli starania o budowę kościoła na "Księżu".
Już w 1901 roku w niedalekim Brochowie powstała filia parafii Św. Maurycego dla okolicznej ludności. Osiem lat póĽniej siostry zakonne ze Zgromadzenia Arme Schulschwestern von Unseres Lieben Frau, zbudowały dom przy obecnej dziś ulicy Świątnickiej, w którym znajdowała się miejscowa kaplica. Podjęte starania o budowie własnej świątyni stawały się z dnia na dzień coraz bardziej oczywiste i 20 czerwca 1909 roku położono kamień węgielny podbudowę ówczesnego kościoła. Utrzymana w stylu neoromańskiej bazyliki świątynia, którą dziś podziwiamy jest owocem zaledwie ośmiomiesięcznej pracy tutejszych mieszkańców. Dnia 2 stycznia 1910 roku Ksiądz Kanonik Franz Dannhauer dokonał poświęcenia nowego kościoła.

W tym samym roku utworzono na Księżu nową parafię p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych a jej pierwszym proboszczem został Ks. Konrad Metzger. Duszpasterską opiekę nad wiernymi obejmowali księża diecezjalni. Od 1 sierpnia 2000 roku Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz Metropolita Wrocławski to zadanie przekazał zakonnikom ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Parafia wraz z pobliską filią w Trestnie w/g schematyzmu diecezjalnego obejmuje 5000 mieszkańców.

Ľródło: serwis parafii> link www